Interlevensbeschouwelijke dag

Interlevensbeschouwelijke dagen in het GO! atheneum Avelgem  Het GO ! atheneum Avelgem trok op 16 en 28 maart naar Kortrijk voor een interlevensbeschouwelijke dag. De weergoden waren hen alvast gunstig gezind. Ze gingen gluren achter culturen en ontdekten de eigenheid van andere levensbeschouwingen. Ze zetten even de bril van de ander op, zonder zelf hun…

Lees meer