Elke afwezigheid moet onmiddellijk gewettigd worden.
Dit houdt in dat een leerling na een afwezigheid een schriftelijk bewijs binnenbrengt op het leerlingensecretariaat vooraleer hij/zij de les opnieuw kan volgen.

Dit schriftelijk bewijs kan zijn:

 • Een briefje van de ouders voor een afwezigheid van ten hoogste drie dagen.
  Dit kan maximaal viermaal per schooljaar ingediend worden.
  Nadien moet telkens een doktersattest afgegeven worden.
 • Een medisch attest voor een afwezigheid van meer dan drie dagen.
  Bij een afwezigheid van meer dan tien dagen, moet het afwezigheidsattest
  zo spoedig mogelijk op het leerlingensecretariaat bezorgd worden.

 

WAT TIJDENS DE EXAMENPERIODE?

Leerlingen die tijdens de examenperiode afwezig zijn, moeten altijd een medisch attest voorleggen.

WAT ALS JE TIJDENS DE LESSEN ZIEK GEWORDEN BENT?

Vraag na bij het leerlingensecretariaat of je zoon/dochter al op de lijst van aanwezigen staat.
De school maakt twee keer per dag zo’n lijst: in de voormiddag en in de namiddag.

Staat de leerling al op de lijst van aanwezigen, dan is er geen briefje nodig van de ouders of van de dokter.
Is de aanwezigheidslijst nog niet ingevuld, dan is dat wel nodig.

Een door de wet opgelegde reglementering dwingt ons ertoe elke afwezigheid of verzuim in de studie, het schoolrestaurant of op enige andere verplichte schoolactiviteit schriftelijk te melden, ook als er vooraf mondeling of schriftelijk verwittigd werd.


JE ZOON/DOCHTER MAG AFWEZIG BLIJVEN ZONDER ZIEKTEBRIEFJE

 • bij een begrafenis of huwelijk van naaste familie;
 • op feestdagen verbonden met de religie of levensbeschouwing;
 • om persoonlijke redenen, als je toestemming krijgt van de directeur.
JE ZOON/DOCHTER MAG NIET AFWEZIG BLIJVEN
 • om op vakantie te vertrekken;
 • om naar een muziekfestival of ander evenement te gaan;
 • omdat je zelf ziek bent.