Schooljaar 2019-2020

Op 1 september 2019 wordt het secundair onderwijs in Vlaanderen gemoderniseerd. Deze modernisering zorgt ervoor dat het onderwijslandschap in Vlaanderen grondig hervormd wordt. Elke school krijgt meer vrijheid om zelf te kiezen hoe de school de nieuwe eindtermen wil realiseren. De modernisering wordt progressief ingevoerd, dit betekent dat voor het schooljaar 2019-2020 enkel het eerste jaar hervormd wordt, in het schooljaar 2020-2021 is het tweede jaar aan de beurt en dit gaat jaar per jaar verder tot en met het zesde jaar. Met dit in het achterhoofd hebben wij samen met ons team gekozen voor een vernieuwende aanpak die wij hieronder met trots, heel graag aan jou voorstellen.

In de eerste graad onderscheiden we 2 stromingen. Enerzijds de A-stroom en anderzijds de B-stroom. Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs starten in de A-stroom. De leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalden, starten in de B-stroom. Wij kiezen er dan ook gemakshalve voor om te spreken van 1 A en 1 B. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt deze lijn doorgetrokken naar 2 A en 2 B.

De studierichtingen die vanaf het schooljaar 2021-2022 in de tweede graad georganiseerd worden, worden vanaf dan ingedeeld in 3 finaliteiten.

 1. Finaliteit doorstroom = Studierichtingen met het oog op verder studeren
 2. Finaliteit arbeidsmarkt = Studierichtingen waarbij de leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt
 3. Dubbele finaliteit = Studierichtingen waarbij de leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt, maar tegelijk worden ze ook voorbereid op het hoger onderwijs.

Merk dus op dat de traditionele indeling ASO-BSO-TSO verdwijnt.

 

A-stroom

EERSTE LEERJAAR A (Vanaf 1 september 2019)

Leestip: 
Je zal nog heel wat nieuwe benamingen ontdekken zoals:
Coachuur’, ‘Mediawijsheid’, ‘Crealab’, ‘Burgerschap’...
Wanneer je hieronder op de blauwe woorden klikt, krijg je telkens meer info omtrent deze nieuwe benamingen.

In het eerste leerjaar A krijg je een ruime basisvorming van 26 uren algemene vakken aangevuld met 1 coachuur. Tijdens dit coachuur wordt er voor de leerlingen tijd vrijgemaakt om te werken aan de klassfeer, burgerschap, leren leren, sociale vaardigheden …

Wij willen dat onze leerlingen hun talenten optimaal kunnen benutten. Hiervoor richten wij 3 GO!-plusuren in. De bedoeling van deze GO!-plusuren is om de leerlingen extra uit te dagen (verdiepen) of te ondersteunen (versterken) in de vakken Frans/Wiskunde/Nederlands.

Wekelijks wordt er 1 X-tra uur ingericht. Tijdens dit lesuur kunnen leerlingen verder werken aan een eigen gekozen onderwerp. 

Tot slot moeten de leerlingen nog 2 explore uren kiezen. Tijdens de explore-uren ontdekken de leerlingen waar hun interesses liggen om zo hun latere studiekeuze te vereenvoudigen. 

Keuze uit:

1 A vatten we graag nog eens samen in onderstaande tabel.
De leerlingen 1 A hebben dus 33 lesuren per week.

Wat na het eerste leerjaar A-stroom?

TWEEDE LEERJAAR A (Enkel geldig tijdens schooljaar 2019-2020)

 • Basis van 26 lesuren met 6/8 lesuren extra naar keuze
  • Latijn
  • Mechanica – Elektriciteit
  • Moderne wetenschappen
  • Handel
  • Maatschappij en welzijn *NIEUW

TWEEDE LEERJAAR A (Vanaf schooljaar 2020-2021)

Wie kiest voor 1 A zal hoogstwaarschijnlijk doorstromen naar 2 A.
Deze richting zal er vanaf 1 september 2020 als volgt uitzien:

 

 

 

 

 

B-stroom

1 TOP-klas (Vanaf 1 september 2019)

 • WIE?
  Voor alle leerlingen van de B-stroom in het eerste jaar.
 • WAT?   Een eigentijds en vernieuwend project waar leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen.
  We bieden onderwijs op maat waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt.
 • WAAROM?
  De top bereiken we:
  • T met een team van twee leerkrachten dat steeds samen voor de klas staat
  • O op eigen tempo.
  • P de leerling is piloot en heeft zelf zijn leerproces in handen, de leerkracht treedt op als coach (co-piloot) en ondersteunt de leerling.
 • WAAR?
  Een vernieuwd klaslokaal, met tal van ICT-mogelijkheden, waar je als leerling individueel begeleid kan worden, samen kan werken en kan ontspannen.
 • BESTEMMING?
  Gemotiveerde en zelfredzame leerlingen die met plezier naar school komen en uitgedaagd worden om te lere

 

Wat na het eerste leerjaar B-stroom?

2 TOP-klas (Enkel geldig tijdens schooljaar 2019-2020)

 • Basis van 16 lesuren met 18 lesuren extra naar keuze
  • Hout – Metaal
  • Mode – Verzorging – Voeding

2 TOP-klas (Vanaf schooljaar 2020-2021)

Wie kiest voor 1 B zal doorstromen naar 2 B.
Deze richting zal er vanaf 1 september 2020 als volgt uitzien:

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om de lessentabellen te bekijken.

We verwijzen graag nog eens naar onze Brochure Modernisering secundair onderwijs GO! atheneum Avelgem