Evaluatie – Skore

DAGELIJKS WERK

De evaluatie van het dagelijks werk beoogt de permanente begeleiding van de gehele persoonlijkheidsontwikkeling.

De beoordeling wordt gegeven door punten: een getal van 0 tot 10.
Dit cijfer heeft een relatieve waarde en slaat zowel op het kennen als op het kunnen en ook op het leergedrag.

Wanneer een leerling 5 of meer behaalt, wordt dit beschouwd als een globaal voldoende resultaat.
De beoordeling is een weergave van een permanente evaluatie en is niet noodzakelijk het rekenkundig gemiddelde van een aantal toetsen en taken.

 • DW1: september – halverwege november
 • DW2: halverwege november – halverwege maart
 • DW3: halverwege maart – eind juni

 

EXAMENS

De examens worden ingericht om na te gaan in hoeverre de leerling erin slaagt:

 • grotere delen van de leerstof te verwerken,
 • vaardigheden te beheersen,
 • attitudes te verwerven.

De resultaten van de examens worden gequoteerd op 100.
Als een leerling 50 of meer scoort, wordt dit beschouwd als een voldoende resultaat.

De examens worden in december en in juni georganiseerd.

 

EINDBESLISSING

De eindbeslissing is het resultaat van een klassenraadbijeenkomst.
Die raad is samengesteld uit alle leerkrachten die les geven in de betrokken klas en wordt door de directeur geleid.

De klassenraad houdt rekening met de resultaten van het hele schooljaar en met de slaagkansen van de leerlingen in het volgend leerjaar.

De beslissing wordt door middel van een attest bekend gemaakt.

 • Een A-attest betekent: beëindigde met vrucht het leerjaar en wordt tot het volgend leerjaar toegelaten.
 • Een B-attest betekent: beëindigde met vrucht het leerjaar en wordt in het volgend leerjaar toegelaten, maar niet in alle studierichtingen
  (de beperkingen staan vermeld onder de rubriek “Clausulering”)
 • Een C-attest betekent: wordt niet toegelaten tot het volgend leerjaar.

De individuele resultaten en rapporten zijn steeds terug te vinden op Smartschool via de module Skore Puntenboek.