JOUW EVOLUTIE

Als school willen we met jou als leerling één en ander bereiken. We willen je vormen tot een bewuste en kritische jongere die in staat is om weloverwogen keuzes te maken. We zullen je begeleiden en helpen de doelen van de verschillende vakken te bereiken. De leerkrachten zullen daarbij aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken en en hoe je bijkomende hulp kan krijgen.

Een van de hulpmiddelen hierbij is het rapport. Het rapport geeft je vorderingen weer op basis van toetsgegevens, taken en observaties van je leergedrag. Op het rapport staan cijfers en commentaren van leerkrachten die je feedback geven over kennis, vaardigheden, studie- en aanverwante attitudes… Onderaan vind je een samenvattende commentaar van de klassenraad. 

Naast de ‘papieren’ rapporten publiceren we je resultaten ook via SKORE, een rapporten- programma binnen Smartschool. Dit maakt het mogelijk dat leerlingen en ouders in realtime hun cijfers kunnen bijhouden, d.w.z. dat wanneer een leerkracht een resultaat intikt, de leerling dit ogenblikkelijk in zijn online puntenboekje ziet verschijnen.
Ook voor jou, als ouder, is het mogelijk om de vorderingen van jouw zoon of dochter dagelijks te volgen via een ouder-account.
Behalve het bekijken van de resultaten, kan je via jouw ouder-account o.a. ook het school- en vaknieuws volgen, de leerkrachten, directie en secretariaat contacteren, de schoolagenda bekijken…