GELIJKE KANSEN EN RECHTEN VOOR IEDEREEN

Het decreet Gelijke Onderwijskansen zag het levenslicht in september 2002.
Dit geïntegreerd ondersteuningsaanbod wil alle leerlingen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor leerlingen uit kansarme milieus.

EEN GREEP UIT DE VELE GOK-ACTIES

  • begintoetsen Nederlands
  • leerbegeleiding
  • begeleiden van leerlingen met leerstoornissen
  • lessen Leren Leren
  • taalbeleid
  • taalslippertjes en woordje van de maand
  • enquêtes
  • vakoverschrijdende projecten