Als je graag jouw kind(eren) inschrijft op onze school neem je best contact op met onze medewerkers van het leerlingensecretariaat.

GEGEVENS

 • 056 65 01 15
 • leerlingensecretariaat@go-atheneumavelgem.be

WAT BRENG JE MEE OM IN TE SCHRIJVEN?

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Eerder behaalde getuigschriften of diploma’s
 • Eventueel: attest in verband met een leerstoornis
 • Andere info die voor ons nuttig zou kunnen zijn

WANNEER KAN JE ONS BEREIKEN

Elke schooldag van 8 u. tot 17.30 u. Op woensdagen tot 12.30 u.

Tijdens de vakantie:

 • van 2 juli tot en met 6 juli
 • vanaf 16 augustus
 • elke werkdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.
 • ieder ander tijdstip na telefonisch contact

 

INSCHRIJVEN 1 B

Schooljaar 2018-2019

In onze school verlopen de inschrijvingen voor 1B in verschillende periodes. Dit wil zeggen dat bepaalde leerlingen voorrang krijgen op anderen om zich in te schrijven. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere. De algemene regel voor ouders is: schrijf in binnen de periode waarin dat voor jouw kind kan.

Er is eveneens een maximumaantal. We aanvaarden maximum 20 leerlingen.
Wanneer een klas volzet is, wordt de leerling op een wachtlijst ingeschreven.

De 2 periodes zijn:

PERIODE 1 PERIODE 2
Na de kerstvakantie tot 1 maart Vanaf 1 maart
Alleen voor:

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden

Voor alle leerlingen.

Een woordje uitleg bij elke periode:

Tijdens periode 1 kunnen alleen deze twee groepen inschrijven:

 • broers en zussen van leerlingen die reeds op de school zitten
 • kinderen van personeelsleden van de school

Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen. Met broers en zussen wordt bedoeld:

 • alle kinderen die 1 of 2 gemeenschappelijke ouders hebben, of
 • alle kinderen die op hetzelfde adres wonen

Tijdens periode 2 kunnen alle leerlingen worden ingeschreven.