Leren-leren klas

WAAROM LEERBEGELEIDING?

Leerbegeleiding is een extra hulp die de school aanbiedt en geen sanctie.
Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces op gang te brengen dat leidt naar planmatig en zelfstandig leren werken.

  • de ene leerling heeft het moeilijk met plannen maken, leren en taken aanpakken;
  • een andere wordt thuis te snel afgeleid;
  • een leerling kan nood hebben aan de mogelijkheid om vragen te stellen;
  • en sommige leerlingen vinden het prettig huiswerk te maken onder begeleiding van leerkrachten.

 

NOOD AAN LEERBEGELEIDING?

Leerlingen die nood hebben aan leerbegeleiding worden via een brief of schoolagenda uitgenodigd, na overleg met de klassenraad en het GOK-team.
Concreet worden de leerlingen verzocht wekelijks één leren-leren-klas te volgen waarbij de leerkrachten hen begeleiden in het plannen, aanpakken en het correct leren van hun Lessen.

Na een aantal weken volgt een evaluatie waarbij nagegaan wordt of de leerling voldoende zelfstandig kan werken of nog verdere opvolging nodig heeft. Tijdens de laatste leren-leren-klas krijgen de leerlingen ook tips mee voor thuis.

 

AFSPRAAK

Leerlingen die zich inschrijven voor één of meerdere leren-leren-klassen moeten dan ook op de afgesproken dagen aanwezig zijn.

 

WANNEER?

Er is leerbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 16.50 uur.

De leerlingen kunnen ook elke ochtend terecht in het Open Leercentrum van 08.05 tot 08.55 uur, waar ze met raad en daad bijgestaan worden en waar ze gebruik kunnen maken van de computerinfrastructuur.