Het Open Leercentrum is een klas waar 25 Chromeboxen (computer met Chrome OS)  ter beschikking van de leerlingen staan. Wie voor de lessen starten graag nog eens zijn leerstof herhaalt, zijn huistaak afwerkt met behulp van een pc of Smartschool wil bekijken is hier iedere schooldag tussen 08.05 en 08.55 uur meer dan welkom.

Alle overige lesuren kan het OLC gereserveerd worden door leerkrachten die multimedia in hun lessen willen integreren.