Open Leercentrum

Het Open Leercentrum is een ruimte waar een groot aantal pc’s ter beschikking van de leerlingen staan. Wie voor de lessen starten graag nog eens zijn leerstof herhaalt, zijn huistaak afwerkt met behulp van een pc of Smartschool wil bekijken is hier iedere schooldag tussen 08.05 en 08.55 uur meer dan welkom.

Alle overige lesuren kan het OLC gereserveerd worden door leerkrachten die ICT in hun lessen willen integreren.