PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

In 2016 vernieuwde het Gemeenschapsonderwijs haar PPGO! De slogan luidt ‘Samen leren, samenleven‘.

Meer info omtrent het vernieuwde PPGO vind je hier.