WAT HOUDEN DEZE TESTEN IN?

Tijdens het begin van het schooljaar worden van alle eerstejaars taaltesten afgenomen. Het resultaat van deze toetsen wordt niet verrekend met de resultaten op het rapport. Deze testen zijn louter informatief en zijn opgesteld op basis van de eindtermen die in het basisonderwijs behaald moeten worden. Aan de hand van de resultaten kunnen wij als school onze begeleiding nog meer afstellen op de individuele noden van het kind. De leren-leren klas is hiervoor een uitstekende tool om bepaalde achterstanden weg te werken.