08.05 – 08.55          Vooruur (afhankelijk van lesrooster)

08.55 – 09.45          eerste lesuur

09.45 – 10.35          tweede lesuur

10.35 – 10.50          pauze

10.50 – 11.40          derde lesuur

11.40 – 12.30          vierde lesuur (om 12.30 uur stoppen de lessen op woensdag)

12.30 – 13.20          pauze

13.20 – 14.10          vijfde lesuur

14.10 – 15.00          zesde lesuur

15.00 – 15.10          pauze

15.10 – 16.00          zevende lesuur

16.00 – 16.50          Na-uur (afhankelijk van lesrooster)