Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ganse schoolteam, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.
Deze krijgt vorm vanuit het zorgcontinuüm (zorgdriehoek).

Om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen werken wij met diverse partners samen. We kunnen beroep doen op het ondersteuningsnetwerk, gaan in overleg met externen (CGG, psychologen, logopedisten …), dit steeds in samenwerking met de betrokken ouder(s) en leerling.
Leerlingenbegeleiding situeert zich op vier begeleidingsdomeinen. Hiermee gaan we aan de slag op klasniveau (algemene aanpak)  en leerlingenniveau (individuele aanpak).

Leerbegeleiding,  de vakleerkracht gaat aan de hand van universele studiestappen de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in het leerproces. Daarnaast detecteren we eventuele problemen en gaan we hiermee aan de slag. Dit gaat van leerstoornissen tot het verkeerd instuderen.

Doorheen de onderwijsloopbaan moeten leerlingen keuzes maken, van de kleuterklas tot in het hoger onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen ondersteunen en begeleiden tot het maken van zelfstandige keuzes. We zien dit als een proces waarbij de leerlingen de kans krijgen om te groeien en te ontdekken wat zijn talenten zijn.

Socio-emotionele begeleiding, een school waar je je goed voelt, is een school waar je veel en graag leert. Ze kunnen steeds bij ons (klascoach/leercoach, vakleerkracht, leerlingenbegeleiding…) terecht voor uiteenlopende problemen. Om de betrokkenheid te verhogen, gaan we steeds samen op zoek naar oplossingen (no-blame aanpak, kringgesprekken, individuele gesprekken…).

Gezondheidseducatie. Als school stellen wij ons tot doel onze leerlingen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes  bij te brengen voor een gezonde levensstijl met respect voor zichzelf en anderen.

Overzicht onderwijsloopbaanbegeleiding

1ste jaar

– startkompas

– zelfevaluatie

– zelfscan

– coach: uitleg studierichtingen

– mentorgesprekken

2de jaar

– startkompas

– traject ‘Kies voor je talent’

– coach: uitleg studierichtingen

– mentorgesprekken

3de jaar

– startkompas

– traject ‘Kies voor je talent’

– coach: uitleg studierichtingen

– mentorgesprekken

4de jaar

– startkompas

– sessie: talentenspel

– infomarkt ‘van 4 naar 5’

– Kickstart (DF/AM)

– mentorgesprekken

5de jaar

– startkompas

– sessie OLB (GWP-week)

– Kickstart (DF/AM)

– mentorgesprekken

6de jaar

– startkompas

– sessie OLB

– What’snectcafé

– SID-in + workshop efficiënt studeren

– Meet & Greet

– Kickstart (DF/AM)

– mentorgesprekken