Studieaanbod

Hieronder vinden jullie een het studieaanbod van onze school. Klik op een studierichting voor meer uitleg en de lessentabel.

Eerste graad | eerste en tweede jaar

Het eerste jaar

  • Het eerste leerjaar A (met exploremodules)

    De leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, volgen deze studierichting.
  • Het eerste leerjaar B: de TOP-klas (met praktijkmodules)

    Het eerste jaar B-stroom (TOP) is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven en dus geen getuigschrift basisonderwijs behaalden.

Het tweede jaar

Tweede graad | derde en vierde jaar

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Derde graad | vijfde en zesde jaar

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

KeuzevakkenKlik hier voor een overzicht van de keuzevakken in de derde graad doorstroom.
Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Derde graad | zevende jaar

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

.