Studieaanbod

Hieronder vinden jullie een het studieaanbod van onze school. Klik op een studierichting voor meer uitleg en de lessentabel.

Eerste graad

A-stroom

B-stroom (TOP-klas)

De leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, volgen deze studierichting.

Het eerste jaar B-stroom (TOP) is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven en dus geen getuigschrift basisonderwijs behaalden.

1.

Het eerste leerjaar A
(met exploremodules)

Het eerste leerjaar B: de TOP-klas
(met praktijkmodules)

2.

Tweede graad

Doorstroomfinaliteit


Overzicht van de studierichtingen
2e graad doorstroom


Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit


Overzicht van de studierichtingen
2e graad dubbele


Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit


Overzicht van de studierichtingen
2e graad arbeid


Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

3 + 4

Derde graad

Doorstroomfinaliteit


Overzicht van de studierichtingen
3e graad ASO


Dit zijn vooral abstract-theoretische studie-richtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit


Overzicht van de studierichtingen
3e graad TSO


Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te
laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit


Overzicht van de studierichtingen
3e graad BSO


Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

5+6

7.