Studieaanbod

Eerste graad

A-stroom

B-stroom (TOP-klas)

De leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, volgen deze studierichting.

Het eerste jaar B-stroom (TOP) is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven en dus geen getuigschrift basisonderwijs behaalden.

1.

TOP-klas:

  • module hout
  • module mechanica
  • module maatschappij en welzijn

2.

Tweede graad

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studie-richtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te
laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de gradua
atsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

3.

4.

Derde graad

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studie-richtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te
laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de gradua
atsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

5+6

7.