Studieaanbod

Hieronder vinden jullie een het studieaanbod van onze school. Klik op een studierichting voor meer uitleg en de lessentabel.

Eerste graad

Het eerste jaar

Het eerste leerjaar A (met exploremodules)
De leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, volgen deze studierichting.

Het eerste leerjaar B: de TOP-klas (met praktijkmodules)

Het eerste jaar B-stroom (TOP) is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven en dus geen getuigschrift basisonderwijs behaalden.

Het tweede jaar

Tweede graad – derde jaar

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

.

Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Tweede graad – vierde jaar

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

.

Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Derde graad – vijfde jaar

Doorstroomfinaliteit

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

.

Dubbele finaliteit

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Derde graad – zesde en zevende jaar

Doorstroomfinaliteit

Overzicht van de studierichtingen
6 ASO

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

 • Latijn-Moderne talen
 • Latijn-Wiskunde
 • Economie-Wiskunde
 • Economie-Moderne talen
 • Wetenschappen-Wiskunde
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen
 • Technologische wetenschappen & engineering
 • Biotechnologische stemwetenschappen
 • Welzijnswetenschappen

.

Dubbele finaliteit

Overzicht van de studierichtingen
6 TSO

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

 • Elektromechanica
 • Secretariaat-Talen
 • Sociale en technische wetenschappen
Arbeidsmarktfinaliteit

Overzicht van de studierichtingen
6 en 7 BSO

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

 • Houtbewerking
 • Werktuigmachines
 • Verzorging

7e jaar