Studieaanbod

Hieronder vinden jullie een het studieaanbod van onze school. Klik op een studierichting voor meer uitleg en de lessentabel.

Eerste graad

Het eerste jaar

Het eerste leerjaar A (met exploremodules)
De leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behaalden, volgen deze studierichting.

Het eerste leerjaar B: de TOP-klas (met praktijkmodules)

Het eerste jaar B-stroom (TOP) is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven en dus geen getuigschrift basisonderwijs behaalden.

Het tweede jaar

Tweede graad (derde en vierde jaar)

Doorstroomfinaliteit

Overzicht van de studierichtingen
2e graad doorstroom

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

.

Dubbele finaliteit

Overzicht van de studierichtingen
2e graad dubbele

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Overzicht van de studierichtingen
2e graad arbeid

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Derde graad (vijfde, zesde en zevende jaar)

Doorstroomfinaliteit

Overzicht van de studierichtingen
3e graad ASO

Dit zijn vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen na de derde graad succesvol te laten doorstromen naar academische en professio- nele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

.

Dubbele finaliteit

Overzicht van de studierichtingen
3e graad TSO

Deze studierichtingen hebben de
bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt of professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Overzicht van de studierichtingen
3e graad BSO

Arbeidsmarktgerichte studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

  • Binnen- en buitenschrijnwerk
    (vanaf 2023-2024)
  • Houtbewerking (6e jaar Volzet voor schooljaar 2022-2023)
  • Mechanische vormgeving (vanaf 2023-2024)
  • Werktuigmachines
  • Basiszorg en ondersteuning (vanaf 2023-2024)
  • Verzorging

7e jaar

* onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.