IN HET KORT STAAT GO! atheneum Avelgem voor:

  • persoonlijke studiebegeleiding
  • ochtend- en avondstudie
  • leerlingen beslissen mee
  • moderne leeromgeving
  • IT-minded
  • gevarieerd en kwalitatief studieaanbod
  • open sfeer
  • dynamisch schoolteam
  • talent maakt het verschil

ICT-INTEGRATIE TIJDENS DE LESSEN

Door gebruik te maken van moderne leermiddelen willen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Integratie van ICT is dan ook niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Wij maken hiervoor onder andere gebruik van Smartboards, Chromebooks, G-suite van Google en Smartschool. Wij voorzien ook een gratis WiFi-netwerk voor onze leerlingen.

LEERBEGELEIDING

Voor heel wat leerlingen vormt leren geen probleem.
Ze komen thuis en maken hun taken, leren hun lessen en plannen vooruit, zonder dat er iemand ook maar iets moet over zeggen.
Bij andere leerlingen verloopt het niet zo vlot: ze hebben een mindere goeie leerattitude of weten niet hoe ze een taak moeten aanpakken.
Dan kan leerbegeleiding een stap in de goeie richting zijn.

INHAALLESSEN

Leerlingen die afwezig zijn door ziekte of die moeilijkheden ondervinden voor een bepaald vak, kunnen op eigen vraag of op vraag van de ouders gebruik maken van inhaallessen.
Indien leerkrachten merken dat een leerling een vakgebonden probleem niet kan oplossen, nodigen ze die uit voor één of meerdere inhaallessen.
De inhaallessen gaan door tijdens voor- of na-uren en worden steeds in de schoolagenda genoteerd.

LEERLINGENBEGELEIDING

Onze leerlingen worden door de leerkrachten en het leerlingenbegeleidingsteam nauwgezet gevolgd.
Bij specifieke problemen kunnen de leerlingen meteen rekenen op een zorgzame begeleiding waarbij men steeds de beste oplossing probeert na te streven.

GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE (GWP)

Ieder schooljaar gaan onze leerlingen op GWP. Dit zijn niet louter plezierreisjes, maar een uitdaging om het leren eens van een andere kant te benaderen.
Tijdens deze dagen richten we ons vooral op het leren samenwerken en samen leven.