Coach-uur

Tijdens deze lesmomenten behandelen we verschillende sociale onderwerpen die jullie op de school en in de maatschappij bezighouden. Het gepast gebruik van sociale media, preventief handelen tegen pesten, participatie in de leerlingenraad,… zijn er enkele voorbeelden van.
Leren leren (LeLe).
Voor leren leren focussen we op jullie studiegewoonten. Op een actieve manier leren we jullie de boekentas maken, plannen, schematiseren en mindmappen,…
Tevens zullen we ook elke examenperiode samen voorbereiden met nuttige tips en een doordachte planning.

Voor alle eerstejaars is de eerste examenperiode best wel spannend. Vele vragen steken de kop op: “hoe lees ik mijn examenrooster?” of ” hoe ga ik nu aan de slag met een planning?”. Als klascoach staan we steeds klaar op je daarbij te helpen.

Mevr. Stefanie De Cloedt, klascoach in het tweede jaar