Economie en organisatie

In de basisoptie ‘Economie en Organisatie’ bestuderen we het consumentengedrag. We worden ons bewust dat ons aankoopgedrag wordt beïnvloed door tal van factoren en leren beseffen dat we voorzichtig moeten omspringen met een budget. Thema’s die zeker aan bod komen zijn: ‘de economische kringloop’, ‘consumenten’, ‘ ondernemerschap’ en ‘prijsbeïnvloeding’. We vertrekken vanuit onze individuele beleving in alledaagse situaties en plaatsen die tegenover een ruimere maatschappelijke context.