Eerste graad

Op 1 september 2019 wordt het secundair onderwijs in Vlaanderen gemoderniseerd. Deze modernisering zorgt ervoor dat het onderwijslandschap in Vlaanderen grondig hervormd wordt. Elke school krijgt meer vrijheid om zelf te kiezen hoe de school de nieuwe eindtermen wil realiseren. De modernisering wordt progressief ingevoerd, dit betekent dat voor het schooljaar 2019-2020 enkel het eerste jaar hervormd wordt, in het schooljaar 2020-2021 is het tweede jaar aan de beurt en dit gaat jaar per jaar verder tot en met het zesde jaar.

In de eerste graad onderscheiden we 2 stromingen. Enerzijds de A-stroom en anderzijds de B-stroom. Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs starten in de A-stroom. De leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalden, starten in de B-stroom. Wij kiezen er dan ook gemakshalve voor om te spreken van 1 A en 1 B. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt deze lijn doorgetrokken naar 2 A en 2 B.

De studierichtingen die vanaf het schooljaar 2021-2022 in de tweede graad georganiseerd worden, worden vanaf dan ingedeeld in 3 finaliteiten.

  1. Finaliteit doorstroom = Studierichtingen met het oog op verder studeren
  2. Finaliteit arbeidsmarkt = Studierichtingen waarbij de leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt
  3. Dubbele finaliteit = Studierichtingen waarbij de leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt, maar tegelijk worden ze ook voorbereid op het hoger onderwijs.