GRAFFITI PROJECT

Gepubliceerd op 9 december 2020

‘Meer kleur op school!’ luidt het vanuit de leerlingen in het GO! atheneum Avelgem. In 2018-2019 werden brainstormsessies en schetsnamiddagen georganiseerd die tot een unaniem besluit leidden: deze school heeft kleur nodig.

Sofie Van Rie (leerkracht Plastische Opvoeding) ging aan de slag met haar leerlingen uit Sociale en Technische Wetenschappen en dachten a.d.h.v. een gezamenlijk Pinterestbord een conceptnota uit. Hieruit vloeide een samenwerking voort met de graffitiartiest Dieter Van de Ougstraete die de uiteindelijke graffitimuur, onder de overdekte speelplaats, vorm gaf.

Ook het leerlingenparlement engageerde zich om de finale stemronde op poten te zetten via de sociale mediakanalen van de school. Op die manier kregen onze leerlingen het laatste stemrecht over het uiteindelijke ontwerp.

Aan enthousiasme ontbreekt het hier niet, de samenwerking blijft lopen en de toekomstplannen om die kleurrijke invulling door te trekken naar binnen toe staan ook in de startblokken.