Mediawijsheid

Vanaf 1 september 2019 willen we als school heel bewust inzetten op ‘mediawijsheid’. Een cursus waar waar we leren omgaan met alle soorten media (krant, tv, sociale media zoals Facebook,). We bouwen de nodige kennis, attitudes en vaardigheden op om media te gebruiken en in vraag te stellen.

Wij vinden het dan ook uitermate belangrijk om jullie kritisch en bewust te leren omgaan met media, ‘fake news’ en om niet te verdwalen in de overload aan info die tegenwoordig op ons afkomt.

Mevr. Titiana Meurez, leraar mediawijsheid