Oproep tot kandidaatstelling raad van bestuur

Gepubliceerd op 10 oktober 2022

Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van één meerderjarig,
stemgerechtigd lid van de raad van bestuur van GO! scholengroep “Vlaamse
Ardennen”.
De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het
model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de
voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de
geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april
2022 blijkt.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 7 november
2022 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).
Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde
055/33 45 50
info@sgr21.be
en in elke school / vestigingsplaats van de scholengroep.